Ăn con hàng của bố, NKKD-101

Ăn con hàng của bố, NKKD-101