Bao nhiêu đây đủ chưa?, Vanessa Decker

Bao nhiêu đây đủ chưa?, Vanessa Decker