Bị con ghệ đòi làm vài nháy nên cũng đành chiều

Bị con ghệ đòi làm vài nháy nên cũng đành chiều