Bố em đã bán em cho tụi anh rồi giờ em phải phục vụ tụi a,JUKF-018,Moe Hazuki

Bố em đã bán em cho tụi anh rồi giờ em phải phục vụ tụi a,JUKF-018,Moe Hazuki