Cháu gái dâm đảng, GVG-783, Ian Hanasaki

 Cháu gái dâm đảng, GVG-783, Ian Hanasaki