Chương trình kể chuyện đêm khuya đã quyết định tặng một món qua cho 1 khán giả đã tâm sự với chương trình rằng 25 năm con cặc cậu ấy chỉ dùng để đi đái,Brazzers,Kissa Sins

Chương trình kể chuyện đêm khuya đã quyết định tặng một món qua cho 1 khán giả đã tâm sự với chương trình rằng 25 năm con cặc cậu ấy chỉ dùng để đi đái,Brazzers,Kissa Sins