Cô ấy đã bị trả thù bởi những kẻ cô đã hạ gục bằng những đòn tấn công liên tục vào lồn, SHKD-829, Miyu Yanagi

Cô ấy đã bị trả thù bởi những kẻ cô đã hạ gục bằng những đòn tấn công liên tục vào lồn, SHKD-829, Miyu Yanagi