Được cô y tá chăm sóc đặc biệt thì phải nằm viện lâu hơn do con cặc không hoạt động nổi,GETS-109

Được cô y tá chăm sóc đặc biệt thì phải nằm viện lâu hơn do con cặc không hoạt động nổi,GETS-109