Hai chị em cá cược với nhau bạn trại của ai cặc to hợn. Cả hai đã quyết định đổi bạn trai cho nhau,MIAA-002,Mari Takasugi,Miyuki Arisaka

Hai chị em cá cược với nhau bạn trại của ai cặc to hợn. Cả hai đã quyết định đổi bạn trai cho nhau,MIAA-002,Mari Takasugi,Miyuki Arisaka