Hai em học sinh đi mua điểm, Anita Bellini, Apolonia Lapiedra

Hai em học sinh đi mua điểm, Anita Bellini, Apolonia Lapiedra