Khi ở cái tuổi trăng tròn ấy tôi đã biết tận dụng hai cái mép lồn đỏ hồng xinh xắn để kiếm được rất nhiều tiền và dục vọng trong tôi không ngừng ở một người đàn ông mà rất nhiều người, SSNI-395, Yura Kano

Khi ở cái tuổi trăng tròn ấy tôi đã biết tận dụng hai cái mép lồn đỏ hồng xinh xắn để kiếm được rất nhiều tiền và dục vọng trong tôi không ngừng ở một người đàn ông mà rất nhiều người, SSNI-395, Yura Kano