Mẹ kế và nhân tinh, SPRD-683, Mako Morishita

Mẹ kế và nhân tinh, SPRD-683, Mako Morishita