Ở trong căn nhà ấy chắc tôi sướng điên mất, NSPS-035

Ở trong căn nhà ấy chắc tôi sướng điên mất, NSPS-035