Tiếp túc với chủ đề nóng vỡ nợ mùa World Cup, ông chủ không có tiền đành cho chủ nợ đụt nhân viên để trừ nợ, NSPS-122, Satsuki Kirioka, Reina Ishida

Tiếp túc với chủ đề nóng vỡ nợ mùa World Cup, ông chủ không có tiền đành cho chủ nợ đụt nhân viên để trừ nợ, NSPS-122, Satsuki Kirioka, Reina Ishida