Tôi bị một người đàn ông tôi ghét hãm hại bằng cách dùng khăn tẫm thuốc ngủ để gây mê tôi và sau đó hắn ta làm những điều dơ bẩn trên cơ thế của tôi,ODVHJ-024,Yurina Aizawa,Aine Kagura,Rui Airi

Tôi bị một người đàn ông tôi ghét hãm hại bằng cách dùng khăn tẫm thuốc ngủ để gây mê tôi và sau đó hắn ta làm những điều dơ bẩn trên cơ thế của tôi,ODVHJ-024,Yurina Aizawa,Aine Kagura,Rui Airi