Tôi là người chăm sóc về thể lực và nhu cầu sinh lý của các thành viên cho cả đội tuyển thể thao của trường ,ABP-854,Minamo Nagase

Tôi là người chăm sóc về thể lực và nhu cầu sinh lý của các thành viên cho cả đội tuyển thể thao của trường ,ABP-854,Minamo Nagase