Vì quá ít điểm nên gạ giáo viên địt đổi điểm

Vì quá ít điểm nên gạ giáo viên địt đổi điểm